Trwa rekrutacja uczestników do projektu wymiany dla młodzieży z Rumunii, Niemiec oraz Polski INTERActive against Discrimination in Europe (INTERaktywnie przeciwko dyskryminacji w Europie). Celem projektu jest przeciwdziałanie radykalizacji poglądów, a także nauczenie młodych ludzi rozpoznawania przejawów dyskryminacji i wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałania im.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w ulotce informacyjnej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt na adres e.grab@interwencjaprawna.pl

Udostępnij