Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konsultuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się prawami człowieka raport dot. działań MSWiA w zakresie walki z dyskryminacją na tle rasy, etniczności i narodowości w Polsce. Nasz kraj ma obowiązek sprawozdania się do ONZ-owskiego Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ze swoich działań w tym zakresie w latach 2012 -2017

SIP przesłał swoje uwagi do raportu. Dokument do pobrania tutaj.

 

Udostępnij