Twój wniosek o zezwolenie na pobyt jest rozpatrywany stanowczo za długo?  

Masz prawo pospieszyć urząd, który rozpoznaje Twoją sprawę, jeśli nie otrzymałeś/aś decyzji w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku (w I instancji) lub w terminie 1 miesiąca od złożenia odwołania (w II instancji).

Opieszałość urzędu nie może wynikać z Twojej winy. Jeśli to Ty nie złożyłeś/aś niezbędnych dokumentów lub błędnie wypełniłeś /aś wniosek, okres opóźnienia spowodowany takimi uchybieniami nie stanowi bezczynności organu.

Jeśli jednak złożyłeś/ aś wszystkie niezbędne dokumenty, a mimo to nie otrzymałeś/aś decyzji w ww. terminach, możesz rozważyć złożenie ponaglenia.

Przygotowaliśmy wzór ponaglenia, który po dostosowaniu do swoich potrzeb możesz wysłać do urzędu, w którym toczy się Twoja sprawa, żeby przyspieszyć jej rozpatrywanie.

Zanim wyślesz ponaglenie

!!! Upewnij się, że organ otrzymał od Ciebie wszystkie dokumenty potrzebne do rozpatrzenia Twojego wniosku. Jeśli nie jesteś pewny/a – poproś o dostęp do swoich akt w urzędzie.

!!! Upewnij się, że wszystkie dokumenty są aktualne (np. ubezpieczenie, umowa najmu lokalu).

Złożyłam/em ponaglenie i co dalej?

Jeśli jesteś na etapie I instancji (Twój wniosek rozpatruje Wojewoda) – Wojewoda powinien w ciągu 7 dni przesłać Twoje ponaglenie do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców z kolei w ciągu 7 dni powinien ustosunkować się do Twojego pisma.

Jeśli po wniesieniu odwołania, Twoją sprawę zbyt długo rozpatruje Szef Urzędu ds. Cudzoziemców – po wniesieniu ponaglenia do tego organu, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców w ciągu 7 dni powinien ustosunkować się do Twojego ponaglenia.

Brak odpowiedzi na moje ponaglenie lub decyzji w sprawie

Jeśli w ciągu mniej więcej 2-3 tygodni nie otrzymasz żadnej odpowiedzi na swoje ponaglenie ani nie otrzymasz decyzji w sprawie, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Radzimy w tym celu skorzystać z usług prawnika.

=> Wzór ponaglenia do Wojewody Mazowieckiego

=> Wzór ponaglenia do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców

Udostępnij