Poradnictwo dla cudzoziemców

Bezpłatne porady dla cudzoziemców udzielane są przez doświadczonych prawników i doradców

Uprzejmie informujemy, że w przypadku decyzji o odmowie od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w sytuacji gdy Cudzoziemiec nie ma pełnomocnika (prawnika) w sprawie,  do Stowarzyszenia można przyjść bez wcześniejszego zapisu.

Biuro SIP jest czynne:
w poniedziałki od 12.00 do 16.00
we wtorki od 10.00 do 18.00
w środy od 10.00 do 16.00
w czwartki od 10.00 do 16.00
w piątki od 10.00 do 16.00

ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

W innych przypadkach obowiązuje zapis, którego można dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00 pod numerem:
880 145 372 (Heyah)

W związku z nieuzyskaniem przez SIP dotacji z Funduszu Azylu i Migracji , zmuszeni jesteśmy istotnie ograniczyć dostępność naszego bezpłatnego poradnictwa prawnego dla cudzoziemców.

Od 19 października 2015 r. będziemy mogli pomóc tylko osobom w szczególnie trudnej sytuacji. Uprzejmie prosimy Państwa o wyrozumiałość, szczególnie naszych stałych klientów – każda odmowa jest dla nas niezwykle trudna.


Бесплатные консультации для иностранцев проводяться опытными юристами и консультантами

Обращаем Ваше внимание, что в случае получения негативного решения от Главы Управления по делам иностранцев, если у Иностранца нет своего представителя (адвоката), он может прийти к нам, в Ассоциацию, без предварительной записи.

Oфис открыт:
по понедельникaм: 12.00 – 16.00
пo вторникaм: 10.00 – 18.00
по средам: 10.00 – 16.00
по четвергам: 10.00 – 16.00
по пятницам: 10.00 – 16.00

ул. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

В других случаях ведется обязательная запись по телефону, которая производится с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 по следующим номерам:
880 145 372 (Heyah)

В связи с тем, что Ассоциация Правовой Интервенции (SIP) не получила дотации из фонда „Убежище, миграция и интеграция”, мы вынуждены значительно ограничить объём бесплатного юридического консультирования для иностранцев.

С 19 октября 2015 года мы сможем помочь только лицам, находящимся в особо трудной ситуации. Очень просим Вас с пониманием отнестись к этому факту, особенно наших постоянных клиентов – каждый отказ является для нас необычайно трудным.


Free of charge assistance for foreigners is provided by experienced lawyers and counselors

We kindly inform that in the case of a negative decision from the Head of the Office for Foreigners, when the foreigner does not have a legal representative (lawyer) in the case, foreigner can come to Association without setting up an appointment.

The office is open:
on Mondays: 12 a.m. – 4 p.m.
on Tuesdays: 10 am. – 6 p.m.
on Wednesdays: 10 a.m. – 4 p.m.
on Thursdays: 10 am. – 4 p.m.
on Fridays: 10 am. – 4 p.m.

Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

In other cases registration is necessary, the appointments can be set up from Monday to Friday, 3 pm. – 4 pm. by phone:
880 145 372 (Heyah)

Due to the fact that the Association for Legal Intervention (SIP) has not received the subsidy from the Asylum and Migration Fund, we are forced to considerably limit the availability of our free-of-charge legal services provided to foreigners.

Starting from 19 October 2015 we will be able to assist only those persons who are in a particularly difficult situation. Please show your understanding – this applies, in particular, to our regular clients – each refusal to help is extremely difficult to us.


Des conseils sont données aux étrangers gratuitement par des juristes et des consultants expérimentés

Dans le cas d’un refus de votre demande d’asile par l’Office des Etrangers et si personne ne vous représente, vous pouvez vous présenter au bureau de l’association, sans rendez-vous.

Adresse de l’association «Stowarzyszenie Interwencji Prawnej» :

Le bureau est ouvert:
les lundis: 12h00 – 16h00
les mardis: 10h00 – 18h00
les mercredis: 10h00 – 16h00
les jeudis: 10h00 – 16h00
les vendredis: 10h00 – 16h00

Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

Pour toutes autres demandes, hors situations mentionnées ci-dessus, l’association peut vous recevoir sur rendez-vous. Afin de prendre rendez-vous, merci de téléphoner en semaine (du lundi au vendredi) entre 15 et 16h, au numéro suivant :
880 145 372 (Heyah)

À partir du 19 octobre 2015, nous ne serons en mesure d’aider que les personnes dans une situation particulièrement difficile. Nous vous prions, surtout nos clients habituels, d’être compréhensif car – chaque fois – il nous est très difficile de vous refuser.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce