Poradnictwo dla cudzoziemców

Bezpłatne porady prawne i integracyjne dla cudzoziemców

Uprzejmie informujemy, że w przypadku decyzji o odmowie od Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w sytuacji gdy Cudzoziemiec nie ma pełnomocnika (prawnika) w sprawie,  do Stowarzyszenia można przyjść bez wcześniejszego zapisu.

Biuro SIP jest czynne:
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00

ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

W innych przypadkach obowiązuje zapis, którego można dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku między 15:00 a 16:00 pod numerem:
880 145 372 (Heyah)

 


Бесплатные консультации для иностранцев

Обращаем Ваше внимание, что в случае получения негативного решения от Главы Управления по делам иностранцев, если у Иностранца нет своего представителя (адвоката), он может прийти к нам, в Ассоциацию, без предварительной записи.

Oфис открыт:

с понедельника по пятницу: 10.00-16.00

ул. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

В других случаях ведется обязательная запись по телефону, которая производится с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00 по следующим номерам:
880 145 372 (Heyah)


Free of charge legal and integration assistance for migrants

We kindly inform that in the case of a negative decision from the Head of the Office for Foreigners, when you do not  have a legal representative (lawyer) in the case, you can come to our office without setting up an appointment.

The office is open:
Monday to Friday 10 am-4 pm

Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

In other cases registration is necessary, the appointments can be set up from Monday to Friday, 3 pm. – 4 pm. by phone:
880 145 372 (Heyah)


Des conseils  gratuitement aux étrangers

Dans le cas d’un refus de votre demande d’asile par l’Office des Etrangers et si personne ne vous représente, vous pouvez vous présenter au bureau de l’association, sans rendez-vous.

Le bureau est ouvert:

du lundi au vendredi: 10h00 – 16h00

Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

Pour toutes autres demandes, hors situations mentionnées ci-dessus, l’association peut vous recevoir sur rendez-vous. Afin de prendre rendez-vous, merci de téléphoner en semaine (du lundi au vendredi) entre 15 et 16h, au numéro suivant :
880 145 372 (Heyah)

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat