a-really-really-bad-day_lStowarzyszenie Interwencji Prawnej przeprowadziło badania dotyczące przemocy wobec uchodźczyń, z których wynika, że jest to zjawisko niewidoczne dla decydentów. Po pierwsze, przypadki przemocy zgłaszane są zupełnie marginalnie. Po drugie, polski system pomocy ofiarom przemocy nie wypracował jak dotąd żadnych wrażliwych kulturowo instrumentów, by skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku i chronić ofiary.

Do pobrania skrót wyników badań autorstwa Witolda Klausa w wersji polskiej MIGRANTKI PRZYMUSOWE JAKO OFIARY PRZEMOCY W POLSCE
i angielskiej
FORCED FEMALE MIGRANTS AS VICTIMS OF VIOLENCE IN POLAND.

Publikacja podsumowująca wspólny z Instytutem Spraw Publicznych projekt “Badania zagrożeń w integracji migrantów przymusowych w Polsce” zawierająca raporty z wynikami badań przemocy wobec uchodźczyń i zagrożenia bezdomnością wśród uchodźców ukaże się już wkrótce.

zdjęcie: TheeErin / CC BY-SA

Udostępnij