muslim_womanW związku z docierającymi do nas zgłoszeniami od cudzoziemek, które proszone były o zdejmowanie nakryć głowy podczas wykonywania fotografii do dokumentów wydawanych na czas postępowania o nadanie statusu uchodźcy, wraz z Fundacją Centrum Iqraa wystosowaliśmy pismo do Komendanta Głównego Straży Granicznej, w którym zwróciliśmy uwagę na powyższą kwestię.

Otrzymaliśmy odpowiedź wraz z kopią pisma do jednostek Straży Granicznej, w którym Zastępca Komendanta Głównego przypomina o konieczności zwracania przez funkcjonariuszy szczególnej uwagi na prawo cudzoziemców noszących nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania do wykonywania fotografii z nakryciem głowy.

Fotografia kobiety wyznania muzułmańskiego powinna być wykonywana z nakryciem głowy, chyba że zainteresowana wyrazi wolę wykonania fotografii bez tego nakrycia. W przypadku osób innych wyznań fotografia w nakryciu głowy może być wykonana na wyraźne żądanie cudzoziemca powołującego się na względy religijne.

zdjęcie: Creatista / Dreamstime Stock Photos & Stock Free Images

Udostępnij