boy-366311_640Stowarzyszenie Interwencji Prawnej wspólnie z Fundacją „La Strada”, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacją Dzieci Niczyje oraz Kampani Przeciwko Homofobii przygotowało szereg uwag do rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druk nr 2653).

Celem tego projektu jest implementowanie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw. Niestety w naszym przekonaniu cel ten nie został osiągnięty w przepisach projektu ustawy.

Wszystkie organizacje pracujące nad projektem uważają, że ofiary przestępstw w Polsce potrzebują jeszcze dodatkowego wsparcia w innym zakresie niż przewidziane w projekcie ustawy. Jednak w naszych uwagach ograniczyliśmy się jedynie do porównania przygotowanego przez rząd projektu ze standardami, jakie jako państwo członkowskie UE jesteśmy zobowiązani ustanowić. I zaproponowaliśmy poprawki w tym zakresie.

Będziemy się starali, by nasze propozycje zostały uwzględnione w trakcie prac parlamentarnych.

zdjęcie: pixbay.com / CC0

Udostępnij