Uwagi SIP do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy dostępnego w BIP MSWiA www.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19980/ oraz do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy dostępnego nawww.bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19979/

mswia-konsultacja-rozporzadzenia-sip.pdf

Udostępnij