Electric-palisade-fenceStowarzyszenie wraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka otrzymało do konsultacji nowe, poprawione regulaminy pobytu cudzoziemców w ośrodkach strzeżonych. Niestety zmiany zapowiadane wcześniej przez Ministra Spraw Wewnętrznych nie do końca znajdują odzwierciedlenie w przepisach sformułowanych przez Straż Graniczną. Mamy nadzieję, że nasze uwagi do tego dokumentu (które prezentujemy w piśmie przesłanym do Zastępy Komendanta Głównego SG) przyczynią się do dopracowania projektu nowego regulaminu.

Udostępnij