W środę 26.05.2021 r., we współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbyło się spotkanie ze studentkami i studentami, przede wszystkim cudzoziemskimi, z różnych uczelni w Polsce, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, Politechniki Warszawskiej. Wzięło w nim udział ponad 20 osób. Na spotkaniu informowaliśmy studentki i studentów o prawach związanych z przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle narodowości, etniczności, “rasy”, religii i o wsparciu możliwym do uzyskania w ramach działań Stowarzyszenia. Staraliśmy się też uwrażliwić uczestniczki i uczestników na mowę nienawiści w przestrzeni publicznej – ośmielić do zgłaszania tego rodzaju incydentów.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści” finansowanego przez Fundację im. Stefana Batorego, program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt realizujemy z partnerstwie z Homo Faber z Lublina i Nomadą z Wrocławia.

Udostępnij