We wtorek 5 marca 2013 r. w klubie Enklawa miało miejsce śniadanie prasowe, podczas którego podsumowane zostały działania na rzecz mieszkańców Warszawy w zakresie równego dostępu do usług gastronomicznych, hotelarskich i kulturalno-rozrywkowych. Spotkanie odbyło się w drugą rocznicę tzw. Nocy Testów, kiedy to do wybranych warszawskich klubów udały się pary czarnoskórych oraz białych testerów. W kilku lokalach czarnoskórym testerom odmówiono wstępu. Testy dyskryminacyjne przeprowadzone zostały przez Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Wydarzenia te stały się początkiem dyskusji podczas okrągłego stołu „Selekcja czy dyskryminacja?”, w którym brali udział przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, ww. organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców. Celem spotkań było wypracowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie mieszkańcom stolicy równego dostępu do rynku usług, w tym ograniczenie występowania zjawiska selekcji w klubach nocnych.

Podjęte działania polegały na: opracowaniu i wydaniu „Inspiratora równościowego” – poradnika dla warszawskich usługodawców w zakresie prawa i polityki antydyskryminacyjnej, przeprowadzeniu szkoleń antydyskryminacyjnych dla podmiotów działających w branży gastronomicznej, hotelarskiej, kulturalnej i rozrywkowej. Uruchomiono także bezpłatne poradnictwo dla osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją.

Kolejnym rozwiązaniem w tej dziedzinie jest wypracowany projekt klauzuli antydyskryminacyjnej, która zostanie wprowadzona do umów najmu z przedsiębiorcami, prowadzącymi określoną działalność usługową w lokalach użytkowych należących do zasobów Miasta.

W spotkaniu w klubie Enklawa wzięli udział: Karolina Malczyk – pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. równego traktowania, Mirosław Wróblewski – dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojciech Bartelski – burmistrz śródmieścia, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz wybrani stołeczni przedsiębiorcy.

O spotkaniu w mediach: http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,ratusz-chce-walczyc-z-dyskryminacja-w-klubach,78640.html

Katarzyna Wencel ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej o klauzuli antydyskryminacyjnej:
http://rownosc.ngo.pl/wiadomosc/849887.html

Udostępnij