Piętnaście lat temu grupa zapalonych prawników postanowiła sprawić, żeby cudzoziemcy, którzy coraz częściej przyjeżdżali do Polski, mogli się poczuć w naszym kraju – jak u siebie. Żeby byli traktowani z szacunkiem, nie byli dyskryminowani w pracy i mogli liczyć na sprawiedliwe traktowanie na przykład w urzędach.

Jak wspomina prof. Witold Klaus, jeden z założycieli Stowarzyszenia, początki organizacji to była wielka prowizorka. Prawnicy spotykali się ze swoimi klientami w kawiarniach i barach 🍟, bo nie mieliśmy wtedy biura, w którego zaciszu moglibyśmy udzielać porad prawnych i prowadzić sprawy sądowe.

Od tamtego czasu wiele się zmieniło. Stowarzyszenie się powiększyło. Mamy biuro, sprzęt, stały zespół adwokatów, radców prawnych i doradców wielokulturowych, a także wielki regał, na którym zawsze brakuje miejsca na pęczniejące archiwum zakończonych i toczących się spraw 🗄

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej rozmowy o SIPie z perspektywy obecnej prezeski Katarzyny Słubik i poprzedniego prezesa prof. hab. Witolda Klausa o naszych początkach, momentach przełomowych i marzeniach.

Ale jedno pozostało niezmienne. Wciąż jesteśmy grupą zapaleńców, którzy wierzą, że Polska stanie się za jakiś czas gościnnym 🤝 krajem dla każdego.

W nasze piętnaste urodziny, chcemy Wam podziękować, że nam kibicujecie. Że jesteście w naszym otoczeniu jako wolontariusze, przyjaciele, sojusznicy, darczyńcy 💚 I dlatego przez kilka najbliższych dni, chcemy opowiedzieć Wam z czego jesteśmy dumni i jakie stawiamy sobie cele na przyszłość.

Śledźcie nasz profil na Facebooku i na Instagramie

Za pomoc przy realizacji filmu dziękujemy: TWIN .digital collective, Paweł Stasiuk, Openmedia

Udostępnij