Docierają do nas sygnały, że w związku z przedłużającymi się procedurami wydawania kart pobytu osoby z przyznaną ochroną międzynarodową lub zgodą na pobyt ze względów humanitarnych mają problemy z uzyskaniem świadczeń socjalnych oraz z kontynuacją wykonywania pracy, gdyż wymaga się od nich okazania ważnej karty pobytu.

Wyjaśniamy, że:

  • uznani uchodźcy, osoby z przyznaną ochroną uzupełniającą oraz zgodą na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany mają prawo bezterminowego pobytu w Polsce,
  • osoby te uprawnione są do wykonywania pracy w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę,
  • osoby te uprawnione są do korzystania z pomocy socjalnej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • korzystanie z ww. uprawnień nie zostało uzależnione od posiadania ważnej karty pobytu lecz wynika z faktu posiadania danego zezwolenia pobytowego.

Szczegółowe informacje w opiniach:

Udostępnij