W wyniku pożaru bez dachu nad głową zostało kilkanaście tysięcy osób, w tym dzieci i kobiety w ciąży. W reakcji na tę humanitarną tragedię, różne kraje europejskie zadeklarowały przyjęcie do swoich krajów ludzi będących w najtrudniejszej sytuacji. W związku z brakiem reakcji polskich władz, organizacje pozarządowe z całej Polski wystosowały apel m.in. do prezydenta i premiera RP oraz posłów i senatorów w sprawie uchodźców z Morii, w którym żądają przyjęcia do Polski uchodźców ze spalonego obozu.

zdjęcie: Denys Argyriou / Unsplash

Udostępnij