Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zatrudni koordynatorkę/a projektów.

Podstawowe wymagania:

 •      Minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów 
 •     Bardzo dobra znajomość języka polskiego
 •     Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra organizacja pracy i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 •      Umiejętność samodzielnej pracy
 •     Wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • Podstawowa wiedza na temat specyfiki migracji w Polsce
 • doświadczenie w pracy w sektorze pozarządowym

Zakres obowiązków obejmuje:

 • Koordynacja realizowanych projektów, w tym przygotowanie dokumentacji projektowej oraz planu realizacji projektu, nadzór i monitoring nad jego terminową realizacją, przygotowanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie i kontrolowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi grantodawców
 • Współpraca z koordynatorem ds. finansowych
 • Kontakt z grantodawcami i partnerami projektów
 • Obsługa kontroli projektów
 • Współpraca z zespołem merytorycznym projektów oraz zapewnienie mu wsparcia logistycznego

Zapewniamy:

 • Umowę o pracę w wymiarze całego etatu
 • Wynagrodzenie w przedziale 3600 – 4300 zł netto za cały etat w zależności od doświadczenia
 • Możliwa praca częściowo zdalna (ok. 50 % wymiaru). 

CV z opisem doświadczenia w koordynacji  projektów prosimy przesyłać drogą e-mailową do 5 maja 2022 r. na adres: rekrutacja@interwencjaprawna.pl. W toku rekrutacji wybrane osoby mogą zostać poproszone o rozwiązanie zadania rekrutacyjnego.

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę w formie wideokonferencji. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami.

Udostępnij