Przedstawiamy opracowaną przez nasze ekspertki r.pr. Agnieszkę Kwaśniewską – Sadkowską i dr Katerynę Krakhmalovą we współpracy z adw. Olgą Lepikhiną broszurę “Dziecko bez opieki w Polsce i Ukrainie. Prawo i instytucje: podstawowe zagadnienia”.

Broszura powstała w odpowiedzi na rosnące wyzwania związane z zapewnieniem opieki dzieciom migrującym z Ukrainy do Polski w związku z toczącą się wojną. Składa się z dwóch części, z których pierwsza opisuje zagadnienia opieki i kurateli nad dziećmi w Ukrainie, a druga pieczę zastępczą nad dziećmi w Polsce. Opracowanie jest zbiorem najważniejszych informacji na temat opieki nad ukraińskimi dziećmi w Polsce, które w prosty i przejrzysty sposób przedstawia istniejące w obu systemach prawnych instytucje.Mamy nadzieję, że broszura będzie pomocna dla wszystkich osób, które w swojej pracy czy też prywatnie mają styczność z ukraińskimi dziećmi bez opieki i którym zależy na zapewnieniu im bezpieczeństwa.

O autorkach:

Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska – radczyni prawna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w zakresie praw dzieci, przeciwdziałania przemocy domowej i pieczy zastępczej oraz działalności organizacji pozarządowych. Trenerka i autorka publikacji związanych z pieczą zastępczą i organizacjami pozarządowymi. Mediatorka, przede wszystkim w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Kateryna Krakhmalova – ekspertka ds. rzecznictwa Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, doktor nauk prawnych, wykładowczyni oraz badaczka migracji. Absolwentka programu LL.M. w zakresie praw człowieka Central European University w Budapeszcie, studiów podyplomowych pomocy humanitarnej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie.

Olga Lepikhina – absolwentka Wydziału Prawa Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, adwokatka, współkierowniczka praktyki prawa rodzinnego, kancelaria prawna Asters, Ukraina.

Broszura dostępna jest do pobrania poniżej.

Udostępnij