Słowa kluczowe: zatrudnienie

Uwagi SIP do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprosiło SIP do konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Słowa kluczowe: , , ,

Przełomowa interpretacja dotycząca legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców

W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi legalności zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wykonujących pracę na terytorium Polski, posiadających zezwolenie na pobyt czasowy i pracę Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwróciło się z prośbą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się

Słowa kluczowe: ,

Uwagi SIP do Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia

Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi do projektu Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017 – dokumentu, który stanowi podstawę realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Słowa kluczowe: , ,

Pracownicy bez granic – raport porównawczy

Z wielka przyjemnością informujemy, że jest już gotowy raport podsumowujący badania, które przeprowadziliśmy wśród pracodawców zatrudniających migrantów oraz osób zawodowo zajmujących się kwestiami zatrudnienia cudzoziemców. Badania przeprowadzone zostały w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech w ramach projektu “Pracownicy bez

Słowa kluczowe: ,

Raport “Pracownicy bez granic”

Miło nam poinformować, że jest już gotowy polski raport będący podsumowaniem badań Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na temat zatrudnienia cudzoziemców w Polsce z punktu widzenia pracodawców. Dlaczego pracodawcy zatrudniają cudzoziemców? Dlaczego zatrudniają nielegalnie i dlaczego tego nie robią? Dlaczego cudzoziemcy się

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat