Słowa kluczowe: mieszkanie

Powraca problem dostępu cudzoziemców do gminnych usług mieszkaniowych

Swój finał w sądzie administracyjnym znalazła sprawa o odmowie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz o niezakwalifikowaniu i nieumieszczeniu na liście osób oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowych zasobów miasta stołecznego Warszawy, w którą byliśmy aktywnie zaangażowani.

Słowa kluczowe: ,

Nie ustajemy w staraniach o równe traktowanie cudzoziemców

Złożyliśmy apelację od wyroku oddalającego powództwo w sprawie niepełnosprawnej, samotnej matki z Czeczenii, której Gmina Pruszków kilkakrotnie odmówiła merytorycznego rozpatrzenia podania o wynajęcie mieszkania.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat