Słowa kluczowe: pozew

Nie ustajemy w staraniach o równe traktowanie cudzoziemców

Złożyliśmy apelację od wyroku oddalającego powództwo w sprawie niepełnosprawnej, samotnej matki z Czeczenii, której Gmina Pruszków kilkakrotnie odmówiła merytorycznego rozpatrzenia podania o wynajęcie mieszkania.

Słowa kluczowe: , , , ,

Pozew antydyskryminacyjny SIP

Dzisiaj Stowarzyszenie Interwencji Prawnej składa w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew przeciwko gminie Pruszków o dyskryminację ze względu na narodowość w dostępie do gminnych usług socjalnych.
Stowarzyszenie, działające na rzecz uchodźczyni Fatimy Aslambekovej, reprezentowane jest przez kancelarię prawną Clifford Chance. Żądania zawarte w pozwie to m.in. zadośćuczynienie, przeprosiny oraz zobowiązanie Urzędu Miasta w Pruszkowie do przyjęcia polityki równościowej, która polegać ma na zapewnieniu równego traktowania m.in. ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, w szczególności w zakresie dostępu do usług socjalnych świadczonych przez Miasto Pruszków.

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat