Zapraszamy do pobrania najnowszej analizy autorstwa Witolda Klausa, dotyczącej problematyki przestępczości popełnianej przez cudzoziemców w Polsce, jej przyczyn oraz możliwości prewencji w tym zakresie. Szczególnej analizie poddano czyny popełniane przez przymusowych migrantów. To pierwszy tekst w Polsce, który podejmuje tą tematykę. Tekst ten został udostępniony dzięki uprzejmości czasopisma “Archiwum Kryminologii”, w którym pierwotnie był opublikowany.

ARE-111-przestepczosc-cudzoziemcy.pdf

Udostępnij