Najnowszy raport Stowarzyszenia z monitoringu przeprowadzonego jesienią 2010 roku we wszystkich ośrodkach strzeżonych w Polsce. Szczególna uwaga w raporcie została położona na problemy edukacyjne, zdrowotne, a także reżim, w jakim przetrzymywani są zatrzymani cudzoziemcy. Szczególnej uwadze polecamy rekomendacje odnośnie koniecznych do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówek detencyjnych.

ARE-211-monitoring-osrodki-strzezone.pdf

Udostępnij