Pomysł na konflikt IV – mediacje w szkole

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo_maleKolejna edycja projektu „Pomysł na konflikt – mediacje w szkole” odbywa się w Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów oraz Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w okresie kwiecień – grudzień 2013.

Pierwszym komponentem projektu są 2-godzinne szkolenia informacyjne dla Rad Pedagogicznych w obu szkołach. W szkoleniach uczestniczą nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy pracujący w szkole oraz zaproszeni lokalni mediatorzy. Celem tych spotkań  jest poinformowanie uczestników o sposobach zastosowania mediacji w środowisku szkolnym. Podczas szkolenia zaprezentowano następujące tematy: sprawiedliwość naprawcza w szkole, zalety mediacji w pracy z młodzieżą,  procedury mediacji,  wskazania i przeciwwskazania do mediacji, uregulowania prawne. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły po ukończeniu zajęć będą w stanie zdiagnozować sytuację konfliktową i ocenić, czy dana sprawa nadaje się do mediacji.

Kolejnym elementem są 2-godzinne warsztaty dla uczniów. Zakres tematyczny zajęć to podstawy psychologii konfliktu oraz podstawy mediacji. Warsztaty są prowadzone metodami interaktywnymi dostosowanymi do wieku odbiorców. Podczas spotkania prezentowany jest film pokazujący straty, jakie wiążą się z agresywnym zachowaniem w konflikcie oraz  zyski związane z jego konstruktywnym rozwiązywaniem. Po prezentacji odbywa się dyskusja na temat skutków konfliktu i metod radzenia sobie z nimi.

Podczas warsztatów klasach i po rozmowie z wychowawcami klas zostanie wybrana grupa uczniów, którzy wezmą udział w szkoleniu mediacyjnym dla mediatorów rówieśniczych. Program szkolenia zbliżony jest do programu szkolenia dorosłych mediatorów, jednak przypadki i ćwiczenia będą dostosowane do doświadczeń i zainteresowań młodzieży. Jednym z elementów szkolenia będzie spotkanie i nawiązanie współpracy z doświadczonymi mediatorami rówieśniczymi.

W tej edycji w obu szkołach objętych projektem zostaną przeprowadzone 3-godzinne warsztaty nt. metod rozwiązywania konfliktów dla rodziców. Warsztaty skierowane będą przede wszystkim do rodziców zasiadających w Radach Rodziców i będą prowadzone metodami interaktywnymi.

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat