Wraz z organizacjami pozarządowymi z Polski, Łotwy i Litwy skierowaliśmy do Przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen list, wzywając Komisję do niezwłocznego działania w sprawie nielegalnych push-backów na naszych granicach.

W naszej ocenie, jedynym sposobem na ochrone praw człowieka osób stawiających się na granicach Polski, Łotwy i Litwy jest interwencja organów Unii Europejskiej. Dlatego wzywamy Komisję do:

  • przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie poszanowania prawa europejskiego na zewnętrznych wschodnich granicach Unii Europejskiej
  • publicznego wezwania władz Polski, Łotwy i Litwy do poszanowania azylowego prawa UE i zasady non-refoulement
  • zainicjowania procedur naruszeniowych wobec Polski, Litwy i Łotwy
  • wezwania władz Polski, Litwy i Łotwy do dopuszczenia do granic rzeczników praw obywatelskich, organizacji praw człowieka i podmiotów udzielających pomocy humanitarnej.

Przeczytaj list tutaj (EN) >>>

Przeczytaj odpowiedź Komisarz tutaj (EN) >>>

Udostępnij