Słowa kluczowe: Powroty i nieudokumentowani migranci

Decyzja: Najlepszy interes dziecka, gdy rodzic jest podejrzewany o bycie zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku publicznego

Straż Graniczna prowadząc sprawę o udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych musi wnikliwie zbadać czy zobowiązanie do powrotu cudzoziemców naruszyłoby ich prawo do życia rodzinnego oraz prawa dziecka oraz czy w sprawie dochodzi do rzeczywistego zagrożenia dla ochrony bezpieczeństwa

Słowa kluczowe: , ,

Decyzja: zgoda na pobyt humanitarny dla bezpaństwowca

Bezpaństwowiec, który prowadzi w Polsce życie rodzinne powinien otrzymać zgodę na pobyt humanitarny. Przesłanki warunkujące udzielenie zgody na pobyt ze względów humanitarnych są nadrzędne wobec przesłanek do udzielenia zgody na pobyt tolerowany. Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał decyzję

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat