Słowa kluczowe: Migracja dobrowolna

Błędne wezwania Wojewody Mazowieckiego naruszają gwarancje procesowe

Wadliwe wezwania stanowią jeden z powodów, dla których w 2019 r. około połowa spraw prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego UE, od których złożono odwołanie, zostało uchylonych

Słowa kluczowe: ,

Uwagi SIP do projektu Tarczy Antykryzysowej 3.0.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zwraca uwagę na wątpliwości co do konstytucyjności projektu ustawy Tarczy Antykryzysowej 3.0., które mogą negatywnie rzutować na ochronę praw cudzoziemców w Polsce. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Senatowi swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w

Słowa kluczowe: ,

Propozycje ochrony praw cudzoziemców w związku z koronawirusem

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów propozycje dodatkowych rozwiązań, które zabezpieczą prawa cudzoziemców w trakcie epidemii koronawirusa. W związku z przedłużającym się stanem epidemii w wyniku rozprzestrzeniania się koronawirusa, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów propozycje dodatkowych rozwiązań,

Słowa kluczowe: , ,

Propozycje usprawnienia prac urzędów w związku z koronawirusem

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zgłosiło w trybie skarg i wniosków propozycję, aby Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Wojewoda Mazowiecki wysyłali cudzoziemcom SMSa z informacją o wydanej wobec nich decyzji, a także aby Rada do Spraw Uchodźców wstrzymywała z urzędu wykonanie

Słowa kluczowe: ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat