Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjnazaproszenie dla prawników i prawniczek

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza wszystkich prawników i prawniczki, gotowych zaangażować się w obronę praw cudzoziemców pozbawionych wolności ze względów migracyjnych. Zapraszamy osoby chętne rozwijać swoją wiedzę i kompetencje w zakresie litygacji strategicznej oraz praw osób migrujących umieszczonych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. 

Celem Szkoły jest przygotowanie praktyków prawa do litygacji przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jak również do postępowań przed polskimi sądami w sprawie zadośćuczynienia za niesłuszne pozbawienie wolności cudzoziemców.  Uczestnicy i uczestniczki Szkoły w trakcie jej trwania otrzymają kompleksowe wsparcie mentoringowe przy inicjowaniu i prowadzeniu ww. spraw. 

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa będzie trwała 8 miesięcy. W okresie styczeń – maj 2023 r. odbędzie się 11 wykładów w formule online.  W dniu 28 marca 2023 r. zaprosimy uczestników i uczestniczki na spotkanie w Warszawie oraz wykład dr. hab. Adama Bodnara. W ramach Szkoły uczestnicy i uczestniczki będą mieli możliwość udzielania bezpośredniego wsparcia cudzoziemcom umieszczonym w ośrodku detencyjnym. Ponadto zapewnione będą grupowe i indywidualne konsultacje z doświadczonymi prawnikami i prawniczkami. 

Za udział w Szkole doskonalenia praktyków prawa adwokaci, radcowie prawni oraz aplikanci mogą otrzymać po 2 punkty szkoleniowe za udział w każdym z wykładów (łącznie 24 punkty za udział we wszystkich wykładach).

Zgłoszenia przyjmujemy do 1.01.2023 za pomocą linku: https://forms.gle/4azsqEu1uKvSHffJ8

Liczba miejsc ograniczona. Z wszystkimi osobami, które zgłosiły chęć uczestnictwa skontaktujemy się  drogą mailową najpóźniej do 8.01.2023.

Zapraszamy aplikantów/aplikantki, radców i radczynie prawne, adwokatów/adwokatki, a także osoby pracujące w organizacji pozarządowej udzielającej lub planującej udzielać porad prawnych w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców. 

Udział w Szkole jest bezpłatny, pokrywamy koszty związane ze spotkaniem uczestników   i uczestniczek w Warszawie oraz koszty wyjazdów do ośrodka detencyjnego.

Uczestnictwo w Szkole to nie tylko wyjątkowa możliwość uczenia się od wybitnych specjalistów i nabywania cennych kompetencji, ale też okazja do nawiązania kontaktów   i współtworzenia społeczności, która się wzajemnie wspiera i inspiruje w walce o prawa osób przebywających w ośrodkach detencyjnych.

Szkoła Doskonalenia Praktyków Prawa. Detencja migracyjna organizowana jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, finansowana ze środków Danish Refugee Council. Patronat nad Szkołą objęła Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Krajowa Izba Radców Prawnych.

HARMONOGRAM  SZKOLEŃ:

TerminTytułProwadzący(-ca)
10.01.2023 
g. 18-18.40
Spotkanie organizacyjne
10.01.2023 
g. 18.40 – 20.40
Detencja ze względów migracyjnych. Prawo krajowe
adw. Małgorzata Jaźwińska
24.01.2023 
g. 18-20
Detencja ze względów migracyjnych. Prawo UE i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
adw. Małgorzata Jaźwińska
07.02.2023 
g. 18-20
Detencja ze względów migracyjnych. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dr r.pr. Maja Łysienia

28.02.2023 
g. 18-20 
Detencja ze względów migracyjnych. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskichdr r.pr. Maja Łysienia 
07.03.2023 
g. 18-20
Warunki w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców z perspektywy standardu ochrony praw człowiekadr r.pr. Maja Łysienia
21.03.2023
g. 18-20
Psychologia detencji 
Kamil Kamiński 
28.03.2023 
g. 18-20
Spotkanie w Warszawie
Strategiczne postępowania sądowe w sprawach dotyczących praw człowieka
dr. hab. Adam Bodnar
11.04.2023 
g. 18-20

Warunki formalne skargi oraz postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowiekar.pr. Agata Bzdyń
25.04.2023 
g. 18-20

Zadośćuczynienie za niesłuszną detencjęadw. Małgorzata Jaźwińska
09.05.2023 
g. 18-20
Strategia procesowa. Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy wniosek o zadośćuczynienie?adw. Małgorzata Jaźwińska
23.05.2023 
g. 18-20
Psychologia detencji cz. 2 
Kamil Kamiński
30.05.2023        g. 18-20Pytania prejudycjalne w sprawie detencji ze względów migracyjnych.LL.M Gruša Matevžič i dr. adw. Barbara PohárnokHungarian Helsinki Committee
Udostępnij