Za nami Gala IV edycji Konkursu „Nauczyciel – Mediator” im. Joanny Kubiak, który współorganizujemy wspólnie z Fundacją Polki Mogą Wszystko.

W tej edycji nagrodzono cztery wyjątkowe nauczycielki, które w swoich szkołach wprowadzają mediację i inne formy sprawiedliwości naprawczej.

Główną nagrodę w konkursie zdobyła Pani Katarzyna Semeradt, która pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi, gdzie prowadzi Punkt Mediacji Rodziny. Jest on skoncentrowany na rozwiązywaniu problemów wychowanków i ich rodzin. Jej praca skupia się na wsparciu w pokonywaniu trudności w komunikacji, nabywaniu przez wychowanków i ich rodziny umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, poszerzaniu kompetencji wychowawczych, poprawy relacji na linii dziecko- rodzic bądź w zakresie relacji pomiędzy partnerami.

Kapituła przyznała także trzy specjalne wyróżnienia dla:

  • Pani Anny Bukowiec, która pracuje w Publicznej Szkole Podstawowej Cogito w Poznaniu, gdzie w 2018 roku wprowadziła mediacje rówieśnicze. Obecnie prowadzi tam Klub Mediatora, skupiający 25 osób, w tym 12 mediatorów rówieśniczych. Spotykają się oni co tydzień i ćwiczą oraz rozwijają swoje umiejętności jako mediatorzy. Co roku po odpowiednim przeszkoleniu dołączają do nich nowi uczniowie ze starszych klas – wskazywani przez wszystkich uczniów w szkole.
  • Pani Karoliny Czech, która pracuje w Alternatywnej Szkole Podstawowa w Cieszynie, w której pełni wiele funkcji: pedagożki szkolnej, nauczycielki, wychowawczyni oraz wicedyrektorki szkoły. W swojej pracy stosuje Kręgi Naprawcze, w których często biorą udział uczniowie, rodzice oraz inni nauczyciele. Poza wsparciem uczniów co miesiąc współorganizuje i współprowadzi warsztaty dla rodziców, podczas których uczą się oni języka komunikacji ze swoimi dziećmi. Jest organizatorką wakacji survivalowych, w które włącza działania mediacyjne. Dzieci podczas takich wyjazdów nie tylko uczą się współpracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach, ale także doświadczają zaufania od drugiej osoby.
  • Pani Magdaleny Miazgi, która pracuje w Przedszkolu Nr 191 im. Marii Kownackiej w Warszawie. W swojej codziennej pracy z dziećmi, regularnie stosuje różnorodne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Jest współautorką opracowania „Języka komunikacji z dzieckiem” stworzonego wspólnie przez Radę Pedagogiczną Przedszkola i Instytutu Rozwoju Emocji. Stworzyła w sali lekcyjnej kącik regulowania emocji dostępny dla wszystkich dzieci. Opracowała także zasady komunikacji między dziećmi nazwane „Dwa krzesełka”, które pełnią rolę swoistej mediacji w rozwiązywaniu bieżących konfliktów, podczas kłótni rówieśniczych. Stosuje także „wyciszanki”, czyli będące alternatywą dla krzyku wierszyki wyciszające grupę.

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Konkursie – przede wszystkim za ich wspaniałą pracę wychowawczą, która może być wzorem i przykładem dla nas wszystkich. 

Udostępnij