SZKOLENIA Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA I PROFILAKTYKI SPORÓW PRACOWNICZYCH OFERTA SZKOLENIOWA

Oferta szkoleniowa obejmuje warsztaty i szkolenia szyte na miarę potrzeb klienta .

Harmonogram aktualnie proponowanych szkoleń :

 • „ Metody rozwiązywania sporów pracowniczych”- 31 sierpnia-01 września 2013, Warszawa
 •  „Specjalistyczny Kurs Mediacji Pracowniczych”  ZJAZD 1. 14-15 września 2013, ZJAZD 2. 28-29 września 2013, ZJAZD 3. 12-13 października 2013, Warszawa
 •  „Profilatyka : mobbingu, dyskryminacji i stalkingu” 21-22 września 2013

Miejsce prowadzenia szkoleń:
Szkolenia są standardowo prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia, możliwe jest jednak prowadzenie szkolenia w siedzibie klienta po uprzednich ustaleniach

Zgłoszenia:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl


 

Warsztat
„Metody Rozwiązywania Sporów Pracowniczych”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 15 godzinny warsztat, umożliwiający zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy sporów pracowniczych oraz metod ich rozwiązywania. Szkolenie obejmie 1 sesje weekendową, która odbywa się w Warszawie. Po uprzednich ustaleniach istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zleceniodawcy. Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej średniego szczebla, zainteresowanej tematyką rozwiązywania sporów pracowniczych .

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu metod rozwiązywania sporów pracowniczych.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Typy konfliktów pracowniczych
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych
 4. Mediacja pracownicza ( wskazania i przeciwwskazania)
 5. Dobór metody do typu konfliktu
 6. Aspekty prawne mediacji pracowniczych– regulacje krajowe i międzynarodowe dot. różnych typów mediacji
 7. Podsumowanie kursu

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

WIELKOŚĆ GRUP: Szkolenia są prowadzone w grupach 12-16 osób.

TERMIN: 31 sierpnia-1 września 2013

CZAS PRACY: SB. 10.00-17.00, NDZ.10.00-17.00

ZGŁOSZENIA: formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do  1 20 sierpnia  2013.

KOSZT: szkolenia:  900,00 PLN od osoby

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 04 1020 1013 0000 0502 0136 8737 .

Termin wpłat za udział w szkoleniu 15 24 sierpnia 2013.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


 

Specjalizacyjny Kurs Mediacji Pracowniczej

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 45 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji pracowniczych. Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe, które odbędą się w okresie kwiecień – czerwiec 2013 w Warszawie. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.

Szkolenie adresowane jest do mediatorów zainteresowanych specjalizacją w zakresie mediacji pracowniczych .

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Diagnoza konfliktów pracowniczych
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów pracowniczych
 4. Mediacja pracownicza ( wskazania i przeciwwskazania)
 5. Diagnoza problemów pracowniczych
 6. Symulacja mediacji pracowniczych
 7. Aspekty prawne mediacji pracowniczych
 8. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

WIELKOŚĆ GRUP: Szkolenia są prowadzone w grupach 12-16 osób. Szkolenia standardowo prowadzone są przez 2 trenerów.

TERMINY ZJAZDÓW:

14-15 września 2013,

28- 29 września 2013,

12-13 października 2013

CZAS PRACY: SB. 10.00-17.00, NDZ.10.00-17.00

ZGŁOSZENIA: formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do  30 sierpnia 2013.

KOSZT szkolenia:  1 250,00 PLN od osoby

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 04 1020 1013 0000 0502 0136 8737 .

Termin wpłat za udział w szkoleniu 05.09.2012

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


 

„Profilaktyka mobbingu, dyskryminacji i stalkingu”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 15 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie mobbingu, dyskryminacji i stalkingu . Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe. Szkolenia odbywają się w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenie. Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie zleceniodawcy.

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej średniego szczebla.

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Co to jest mobbing?
 3. Sposoby zapobiegania mobbingowi
 4. Definicja dyskryminacji
 5. Sposoby zapobiegania dyskryminacji
 6. Definicja stalkingu
 7. Sposoby zapobiegania stalkingowi
 8. Konsekwencje  prawne mobbingu, stalkingu, dykryminacji
 9. Podsumowanie szkolenia

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

WIELKOŚĆ GRUP: Szkolenia są prowadzone w grupach 12-16 osób. Szkolenia standardowo prowadzone są przez 2 trenerów.

TERMIN: 21-22 września 2013

CZAS PRACY: SB. 10.00-17.00, NDZ.10.00-17.00

ZGŁOSZENIA: formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do  30 sierpnia 2013.

KOSZT szkolenia:  900,00 PLN od osoby

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 04 1020 1013 0000 0502 0136 8737 .

Termin wpłat za udział w szkoleniu 10 września 2013.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


 

Warsztat “Jak radzić sobie z nastolatkiem?”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza na warsztat umożliwiający poszerzenie wiedzy i ćwiczenie  umiejętności w zakresie wychowywania nastolatków.

Warsztat obejmie dziesięć 3-godzinnych sesji, które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51 w  Warszawie.

CEL WARSZTATUdostarczenie Uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących metod wychowawczych.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Uczucia i granice
 • Komunikacja rodzicielska
 • Budowanie więzi
 • Przekazywanie wartości
 • Chwalenie, zachęcanie, karanie
 • Współpraca, odpowiedzialność, samodzielność
 • Wyzwania współczesnego świata: Internet, seks i używki

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia w grupie
 • Odgrywanie ról

WIELKOŚĆ GRUP: Szkolenia  prowadzone są przez 2 trenerów, w  grupach 10-12 osobowych.

TERMINpaździernik – grudzień 2013

CZAS PRACY: Czwartek 18.00-21.00, pierwsze spotkanie 17 października br.

ZGŁOSZENIA: szkolenia@interwencjaprawna.pl do 7 października 2013. 

KOSZT szkolenia:  500,00 PLN od osoby.

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 04 1020 1013 0000 0502 0136 8737

Termin wpłat za udział w szkoleniu: 10 października 2013.

UWAGA: warsztat zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem warsztatu, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego warsztatu.


 

Podstawowy kurs mediacji.

ADRESACI:
psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, pracownicy socjalni, prawnicy oraz osóby, które pracują lub zamierzają pracować w obszarze rozwiązywania konfliktów.

CEL
dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

ZAKRES TEMATYKI:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Diagnoza konfliktu
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów
 4. Podstawy negocjacji
 5. Mediacja (definicja, cel, zasady, przebieg, wskazania i przeciwwskazania)
 6. Techniki mediacyjne
 7. Symulacja mediacji
 8. Aspekty prawne mediacji – regulacje krajowe i międzynarodowe dot. różnych typów mediacji
 9. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów.

FORMA:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

Terminy zjazdów:

18-20 maja 2012
01-03 czerwca 2012
15-17 czerwca 2012

Koszt szkolenia: 800,00 PLN

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do 30 marca 2012.

formularz zgłoszeniowy (plik .doc)

Więcej informacji: oferta (pdf, 395KB).


 

Mediacja – narzędzie pomocne w pracy managera.

Charakter pracy managera sprawia, że wyjątkowo często zmuszony jest on ingerować w konflikty. Pojawiają się konflikty pomiędzy pracownikami tego samego lub różnych szczebli, pomiędzy pracownikiem a pracodawcą czy pomiędzy partnerami biznesowymi. Jak zachować się w sytuacjach konfliktu? Jak nie dopuścić do eskalacji sporu i poprowadzić skłócone strony do zgody? Jak dotrzeć do prawdziwych, a nie tylko deklarowanych przyczyn sporu? Techniki mediacyjne są niezwykle przydatne w pracy ze skonfliktowanymi stronami. Mediacja pozwala na wysłuchanie racji drugiej strony, wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny i wypracowanie rozwiązań, które będą korzystne dla obu stron i pozwolą zakończyć konflikt. Sesje mediacyjne stwarzają sytuację, w której spokojnie i szczegółowo można omówić przyczyny zaistniałej sytuacji, wyrazić emocje, które ona wywołała i pomyśleć jak można zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości. W ten sposób możliwe jest przywrócenie dobrej atmosfery w miejscu pracy i pomiędzy partnerami biznesowymi, zwiększenie efektywności pracowników, a także uniknięcie dużych kosztów ewentualnego procesu sądowego. W ramach proponowanego przez nas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać szczegółowo tę formę rozwiązywania konfliktów.

ADRESACI:
Menadżerowie wszystkich szczebli, kierownicy zespołów, pracownicy HR

PROWADZĄCY:
Mediatorzy, trenerzy mediacji

FORMA:
wykład, praca warsztatowa, praca zespołowa, symulacja mediacji konfliktów

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami i technikami mediacji Zapoznanie uczestników z zasadami dobrej komunikacji

ZAKRES TEMATYKI:

 • Wprowadzenie do zasad dobrej komunikacji
 • Wprowadzenie do psychologii konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Techniki mediacyjne
 • Prowadzenie rozmowy wstępnej/Prowadzenie sesji mediacyjnej – Symulacje
 • Ugoda

CZAS TRWANIA: 8-16 godzin

KONTAKT:
Joanna Kubiak – 603-444-559
Magdalena Barańska – 693-684-407


SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI i UCZNIÓW

Techniki mediacyjne – narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Charakter pracy nauczyciela sprawia, że wyjątkowo często zmuszony jest on ingerować w konflikty. Na terenie szkoły coraz częściej mają miejsce przejawy agresji i zachowania trudne. Są to tematy w wielu szkołach nie podejmowane, stają się one tabu. Techniki mediacyjne są niezwykle przydatne w pracy ze skonfliktowanymi stronami. Mediacja pozwala na naprawienie szkody w sposób akceptowalny dla obu stron konfliktu, ale przede wszystkim na wysłuchanie racji drugiej strony i wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. W ramach proponowanego przez nas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać tę formę rozwiązywania konfliktów bez agresji.

ADRESACI:
Specjaliści pracujący w szkole pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów bez przemocy i wprowadzać systemy bezpieczeństwa w swoich placówkach

PROWADZĄCY:
Mediatorzy

FORMA:
wykład, praca warsztatowa: praca zespołowa, praca własna,

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami i technikami mediacji Zapoznanie uczestników z zasadami poprawnej komunikacji

ZAKRES TEMATYKI:

 • Wprowadzenie do zasad dobrej komunikacji
 • Wprowadzenie do psychologii konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Mediacja – prezentacja metody

CZAS TRWANIA: 8 godzin


Techniki mediacyjne – narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów szkolnych bez przemocy.

Charakter pracy nauczyciela sprawia, że wyjątkowo często zmuszony jest on ingerować w konflikty. Na terenie szkoły coraz częściej mają miejsce przejawy agresji i zachowania trudne. Są to tematy w wielu szkołach nie podejmowane, stają się one tabu. Jak zachować się w sytuacjach konfliktu? Jak nie dopuścić do eskalacji sporu i poprowadzić skłócone strony do zgody? Jak dotrzeć do prawdziwych, a nie tylko deklarowanych przyczyn sporu? Techniki mediacyjne są niezwykle przydatne w pracy ze skonfliktowanymi stronami. Mediacja pozwala na naprawienie szkody w sposób akceptowalny dla obu stron konfliktu, ale przede wszystkim na wysłuchanie racji drugiej strony i wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. Sesje mediacyjne lub sesje sprawiedliwości naprawczej stwarzają sytuację, w której spokojnie i szczegółowo można omówić przyczyny zaistniałej sytuacji, wyrazić emocje, które ona wywołała i pomyśleć jak można zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

ADRESACI:
Rady pedagogiczne (nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący w szkole), pragnący udoskonalić swoje umiejętności z zakresu rozwiązywania sporów bez przemocy.

PROWADZĄCY:
Mediatorzy

FORMA:
wykład, warsztaty: praca zespołowa, praca własna, symulacja mediacji konfliktów rówieśniczych i konfliktów nauczyciel-rodzic

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami i technikami mediacji
Zapoznanie uczestników z zasadami poprawnej komunikacji

ZAKRES TEMATYKI:

 • Zasady poprawnej komunikacji.
 • Wprowadzenie do psychologii konfliktu.
 • Wprowadzenie do negocjacji
 • Mediacja/Konferencje sprawiedliwości naprawczej – zasady
 • Techniki mediacyjne
 • Prowadzenie rozmowy wstępnej/Prowadzenie sesji mediacyjnej – Symulacje
 • Ugoda

CZAS TRWANIA: 16 godzin


Techniki mediacyjne – narzędzie służące rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.

Charakter pracy nauczyciela sprawia, że wyjątkowo często zmuszony jest on ingerować w konflikty. Na terenie szkoły coraz częściej mają miejsce przejawy agresji i zachowania trudne. Są to tematy w wielu szkołach nie podejmowane, stają się one tabu. Techniki mediacyjne są niezwykle przydatne w pracy ze skonfliktowanymi stronami. Mediacja pozwala na naprawienie szkody w sposób akceptowalny dla obu stron konfliktu, ale przede wszystkim na wysłuchanie racji drugiej strony i wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny. W ramach proponowanego przez nas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać tę formę rozwiązywania konfliktów bez agresji.

ADRESACI:
Specjaliści pracujący w szkole pragnący poszerzyć wiedzę z zakresu rozwiązywania sporów bez przemocy i wprowadzać systemy bezpieczeństwa w swoich placówkach

PROWADZĄCY:
Mediatorzy

FORMA:
wykład, praca warsztatowa: praca zespołowa, praca własna,

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami i technikami mediacji Zapoznanie uczestników z zasadami poprawnej komunikacji

ZAKRES TEMATYKI:

 • Wprowadzenie do zasad dobrej komunikacji
 • Wprowadzenie do psychologii konfliktu
 • Techniki aktywnego słuchania
 • Mediacja – prezentacja metody

CZAS TRWANIA: 8 godzin


Dobra komunikacja – klucz do stworzenia przyjaznej szkoły.

Podstawą budowania dobrych relacji jest umiejętność skutecznego porozumiewania się. W szkole dobra komunikacja pomiędzy trzema podstawowymi grupami aktywnymi w tej społeczności, czyli: uczniami, nauczycielami i rodzicami, to klucz do tworzenia bezpiecznej i przyjaznej atmosfery. Nasi trenerzy – mediatorzy specjalizujący się w szkoleniu Rad Pedagogicznych i uczniów w tym zakresie, oferują sposoby skutecznego porozumiewania się na terenie szkoły.

 • Wstęp do zasad dobrej komunikacji
 • Techniki aktywnego słuchania – zajęcia warsztatowe

ADRESACI:
Rady pedagogiczne: nauczyciele, wychowawcy, specjaliści pracujący w szkole pragnący udoskonalić swoje umiejętności z zakresu zasad dobrej komunikacji

PROWADZĄCY:
Mediatorzy

FORMA:
wykład, praca warsztatowa: praca zespołowa, praca własna,

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z zasadami dobrej komunikacji
Zapoznanie uczestników z technikami mediacyjnymi i ćwiczenie ich metodami warsztatowymi

CZAS TRWANIA: 6 godzin (4 godzin)


Ja się nie biję

Już na wczesnym etapie edukacji warto zachęcać uczniów do myślenia o skutkach zachowań agresywnych i proponować im alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów. Wychodząc naprzeciw potrzebie podnoszenia tego tematu w szkołach podstawowych oferujemy warsztaty dotyczące konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych. Nasze lekcje są multimedialne, dostosowane do potrzeb dzieci z klas 1-3.

 • Film animowany ilustrujące skutki stosowania przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów – rozmowa
 • Gdzie w ciele mieszka złość? Rozpoznawanie sygnałów płynących z ciała.
 • Mój sposób na opanowanie złości
 • Co to są zachowania agresywne? Przemoc fizyczna/psychiczna/wandalizm.
 • Co zrobić, kiedy pojawia się konflikt? Konstruktywne rozwiązanie sporu (scenka)

ADRESACI:
Uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-3)

PROWADZĄCY:
Mediatorzy

FORMA:
Warsztat prowadzony przy użyciu materiałów multimedialnych, burze mózgów, scenki

CEL:
Zapoznanie uczestników warsztatów z problemem agresji i jej skutkami Zapoznanie uczestników ze sposobami uświadomienia sobie i opanowania własnej złości Zaproponowanie innych, niż przemoc sposobów realizowania własnych interesów

CZAS TRWANIA: 2 godziny