PODSTAWOWY KURS „MEDIATOR”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 40 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji. Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe, które odbędą się w okresie maj- lipiec 2014 w Warszawie.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników oraz do osób, które pracują lub zamierzają pracować w obszarze rozwiązywania konfliktów.

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Metody diagnozy konfliktów
 3. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów i sporów
 4. Podstawy negocjacji
 5. Mediacja (definicja, cel, zasady, przebieg, wskazania i przeciwwskazania)
 6. Podstawowe techniki mediacyjne
 7. Symulacja mediacji
 8. Aspekty prawne mediacji – regulacje krajowe i międzynarodowe dot. różnych typów mediacji
 9. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

TERMINY ZJAZDÓW:  16-18 maja 2014, 20-22 czerwca 2014, 04-06 lipca 2014.

ZGŁOSZENIA należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do 30 kwietnia 2014.

KOSZT szkolenia:  990,00 PLN

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Termin wpłat za udział w szkoleniu 08.05.2014

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.KURS SPECJALISTYCZNY „MEDIATOR RODZINNY”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 40 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji. Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe, które odbędą się w jesienią 2014 w Warszawie.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników oraz do osób, które pracują lub zamierzają pracować w obszarze rozwiązywania konfliktów.

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Diagnoza konfliktu rodzinnego
 3. Sposoby rozwiązywania sporów rodzinnych
 4. Mediacja rodzinna – specyfika ( wskazania i przeciwwskazania)
 5. Specyficzne techniki mediacyjne
 6. Symulacja mediacji rodzinnej
 7. Aspekty prawne mediacji rodzinnej – regulacje krajowe i międzynarodowe
 8. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

TERMINY ZJAZDÓW:  jesień 2014

ZGŁOSZENIA należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl , do 30 sierpnia 2014 r.

KOSZT szkolenia:  990,00 PLN

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Termin wpłat za udział w szkoleniu – 7 dni po zakwalifikowaniu

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


KURS SPECJALISTYCZNY „MEDIATOR SZKOLNY”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 40 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji. Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe, które odbędą się w okresie jesień/ zima 2014 w Warszawie.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników oraz do osób, które pracują lub zamierzają pracować w obszarze rozwiązywania konfliktów.

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Diagnoza konfliktu szkolnego
 3. Sposoby rozwiązywania konfliktów szkolnych
 4. Mediacja szkolna – specyfika ( wskazania i przeciwwskazania)
 5. Specyficzne techniki mediacyjne
 6. Symulacja mediacji szkolnej
 7. Aspekty prawne mediacji rodzinnej – regulacje krajowe i międzynarodowe
 8. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

TERMINY ZJAZDÓW: jesień, zima 2014

ZGŁOSZENIA należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do  15 września br.

KOSZT szkolenia:  990,00 PLN

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Termin wpłat za udział w szkoleniu – 7 dni po zakwalifikowaniu na szkolenie.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


KURS SPECJALISTYCZNY „MEDIATOR PRACOWNICZY”

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ zaprasza na 40 godzinne szkolenie, umożliwiające zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia mediacji. Szkolenie obejmie 3 sesje weekendowe, które odbędą się w okresie jesień/ zima 2014 w Warszawie.

Szkolenie adresowane jest do psychologów, pedagogów, socjologów, pracowników socjalnych, prawników oraz do osób, które pracują lub zamierzają pracować w obszarze rozwiązywania konfliktów.

CEL KURSU: dostarczenie Uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji.

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Wprowadzenie do tematu
 2. Diagnoza konfliktu pracowniczego
 3. Sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych
 4. Mediacja pracownicza – specyfika ( wskazania i przeciwwskazania)
 5. Specyficzne techniki mediacyjne w sporach pracowniczych
 6. Symulacja mediacji pracowniczej
 7. Aspekty prawne mediacji rodzinnej – regulacje krajowe i międzynarodowe
 8. Podsumowanie kursu

Program kursu jest zgodny z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości dotyczącymi standardów kształcenia mediatorów

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Odgrywanie ról
 • Symulacje

TERMINY ZJAZDÓW: zima 2015

ZGŁOSZENIA należy przesyłać na adres: szkolenia@interwencjaprawna.pl do  15 października br.

KOSZT szkolenia:  990,00 PLN

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Termin wpłat za udział w szkoleniu 7 dni po zakwalifikowaniu na szkolenie.

ZAŚWIADCZENIA: Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia szkolenia.

UWAGA: kurs zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przed zajęciami, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego szkolenia.


 

SZKOLENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

JA SIĘ NIE BIJĘ – warsztaty dla najmłodszych

Warsztaty dla najmłodszych uczniów mają na celu uświadomienie dzieciom skutków rozwiązywania konfliktów przy użyciu przemocy. W zajęciach wykorzystujemy techniki multimedialne. Ich ważnym elementem jest film animowany ilustrujący straty związane z agresją i jej skutki dla osób zaangażowanych bezpośrednio w konflikt oraz dla ich otoczenia. Rozmawiamy o gniewie, jego odczuwaniu i ekspresji. Warsztaty kończą scenki pokazujące konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.

ADRESACI: uczniowie klas 1-3

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

FORMA: warsztaty, pokaz filmu animowanego, rysunek, drama

CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne

Cena – 600,00 PLN/warsztat dla jednej klasy


KONFLIKTY W SIECI I W REALU – warsztaty dla klas 4-6

Konflikt jest zjawiskiem dynamicznym, zmienia się w czasie pod wpływem bodźców wewnętrznych i zewnętrznych. Stosunkowo nowym zjawiskiem są konflikty rozgrywające się w świecie wirtualnym. Świadomość dynamiki konfliktu, pozytywnych i negatywnych jego skutków jest bardzo istotną wiedzą dla osób wchodzących w wiek dorastania – czas kłótni i sprzeczek. Uczniowie obejrzą krótki film pokazujący, jak krok po kroku eskaluje konflikt i jakie są tego skutki. Ważnym elementem warsztatu jest praca w grupach oraz dyskusja na temat zjawiska cyberprzemocy i wpływu, jaki nowoczesne narzędzia komunikacji mają na eskalację konfliktu oraz jego negatywne skutki.

ADRESACI: uczniowie klas 4-6

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

FORMA: warsztaty, pokaz filmu ilustrującego eskalację konfliktu, praca w grupach, dyskusja

CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne

Cena – 600,00 PLN/warsztat dla jednej klasy


KONFLIKTY W SIECI I W REALU – warsztaty dla gimnazjalistów (2h dydaktyczne)

Konflikt jest zjawiskiem dynamicznym, zmienia się w czasie pod wpływem bodźców wewnętrznych i zewnętrznych. Stosunkowo nowym zjawiskiem są konflikty rozgrywające się w świecie wirtualnym. Świadomość dynamiki konfliktu, pozytywnych i negatywnych jego skutków jest bardzo istotną wiedzą dla osób wchodzących w wiek dorastania – czas kłótni i sprzeczek. Uczniowie obejrzą krótki film pokazujący, jak krok po kroku eskaluje konflikt i jakie są tego skutki. Ważnym elementem warsztatu jest praca w grupach oraz dyskusja na temat zjawiska cyberprzemocy i wpływu, jaki nowoczesne narzędzia komunikacji mają na eskalację konfliktu oraz jego negatywne skutki.

ADRESACI: klasy 1-3 szkół gimnazjalnych

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

FORMA: warsztaty, pokaz filmu ilustrującego eskalację konfliktu, praca w grupach, dyskusja

CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne

Cena – 600,00 PLN/warsztat dla jednej klasy


KONFLIKTY W SIECI I W REALU – warsztaty dla gimnazjalistów (4h dydaktyczne)

Warsztat 4-godzinny rozszerzony jest o informacje na temat procedury mediacyjnej oraz symulację mediacji w sprawie dotyczącej cyberprzemocy. Symulacja stanie się okazją do wejścia w rolę ofiary i sprawcy cyberprzemocy oraz dyskusji na temat tego, jaki wpływ maja nowoczesne narzędzia komunikacji na eskalację konfliktu oraz jego negatywne skutki.

ADRESACI: klasy 1-3 szkół gimnazjalnych

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

FORMA: warsztaty, pokaz filmu ilustrującego eskalację konfliktu, praca w grupach, dyskusja

CZAS TRWANIA: 4 godziny dydaktyczne (w bloku 1 x 4 lub 2 x 2)

Cena – 1200,00 PLN/warsztat dla jednej klasy

 

WARSZTATY DLA RAD PEDAGOGICZNYCH

KONFLIKTY W SIECI I W REALU – warsztaty dla Rad Pedagogicznych ( 2h dydaktyczne)

Warsztat 2-godzinny na temat procedury mediacyjnej stosowanej w konfliktach szkolnych
z uwzględnieniem problematyki cyberprzemocy. Warsztat będzie okazją do dyskusji na temat nowoczesnych narzędzi  komunikacji oraz ich wpływu powstawanie konfliktu. Będzie szansą do dzielenia się pomysłami na profilaktykę  i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym .

ADRESACI: Rada Pedagogiczna

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

FORMA: warsztaty, pokaz filmu ilustrującego eskalację konfliktu, praca w grupach, dyskusja

CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne

Cena – 600,00 PLN/warsztat dla Rady Pedagogicznej

 

WARSZTATY DLA RODZICÓW

DZIECKO W KONFLIKCIE, KONFLIKT Z DZIECKIEM

Warsztat 3-godzinny na temat rozpoznawania sytuacji konfliktowych oraz metod pokojowego rozwiązywania sporów. Warsztat będzie okazją do dyskusji na temat nowoczesnych narzędzi  komunikacji oraz ich wpływu na powstawanie konfliktu. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane metody profilaktyki konfliktów. Każdy warsztat będzie dostosowany do grupy wiekowej dzieci.

ADRESACI: rodzice uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

PROWADZĄCY: mediatorzy, trenerzy mediacji (2 osoby)

Grupa: 12-16 osób

FORMA: warsztaty, pokaz filmu ilustrującego eskalację konfliktu, praca w grupach, dyskusja

CZAS TRWANIA: 3 godziny dydaktyczne

Cena – 900,00 PLN/warsztat dla grupy

 

OFERTA MEDIACJI

Na terenie szkoły coraz częściej mają miejsce konflikty i zachowania trudne. Zdarzają się sytuacje, w których nauczyciel nie może wejść w rolę mediatora, ani interweniować w inny sposób. W takich sytuacjach warto skorzystać z usług mediatora zewnętrznego, który gwarantuje bezstronność i nowe spojrzenie na sprawę. Nasi mediatorzy mają duże doświadczenie w pracy z uczniami i nauczycielami – stronami konfliktów. Mediacja pozwala na naprawienie szkody w sposób akceptowalny dla obu stron konfliktu, ale przede wszystkim na wysłuchanie racji drugiej strony i wzięcie odpowiedzialności za swoje czyny.

ADRESACI: uczniowie, nauczyciele, rodzice

PROWADZĄCY: mediatorzy (2 osoby/mediacja)

CZAS: 2 spotkania wstępne (1 godzina zegarowa), do 2 sesji po 2 godziny zegarowe

CENA RYCZAŁTOWA:
–  spotkanie wstępne : 250,00 pln./spotkanie
–  sesja mediacyjna    : 450,00 pln./sesja

Ceny nie obejmuje kosztów podróży w przypadku świadczenia usług poza Warszawą.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE OFERTĄ PROSIMY O KONTAKT :

SZKOLENIA I WARSZTATY:
e-mail: szkolenia@interwencjaprawna.pl
tel. 505  12 35 46

MEDIACJE:
e-mail: mediacje@interwencjaprawna.pl
tel. 505  12 35 46