Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zostało zaproszone do zespołu, który przeprowadzi kontrolę w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. W jego skład ze strony pozarządowej wejdzie także Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Zespół ten sprawdzi m.in. przestrzeganie praw osób przebywających w ośrodkach strzeżonych. Kontrola jest inicjatywą MSW po ogłoszeniu protestów głodowych w ośrodkach.
Poza przestrzeganiem praw cudzoziemców w ośrodkach będziemy mieli także okazję zbadać inne kwestie dotyczące mi.in. sytuacji dzieci przebywających w ośrodkach, w tym dostępu do edukacji, kontaktu cudzoziemców z bliskimi czy korzystania z telefonów komórkowych. Kontrole odbędą się we wszystkich ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców.
Po ich zakończeniu powstaną dwa niezależne raporty obu stron: rządowej i pozarządowej. Po analizie tych dwóch dokumentów MSW zamierza przygotować wnioski dotyczące sytuacji osób przebywających w ośrodkach.

Więcej na stronie MSW: http://msw.gov.pl/portal/pl/2/10325/MSW_skontroluje_sytuacje_cudzoziemcow_w_osrodkach_strzezonych.html

Udostępnij