Dalsze prace nad nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

ustawa-projekt22 kwietnia wysłaliśmy do MSW uwagi SIP do kolejnej wersji ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Regulacja ta ma zapewnić pełne wdrożenie do prawa polskiego dyrektyw europejskich z tzw. Pakietu azylowego. W naszych uwagach główny akcent położyliśmy na zapewnienie cudzoziemcom, którzy zaskarżyli negatywne decyzje Rady ds. Uchodźców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego prawa do pozostania w Polsce, otrzymania dokumentu tożsamości, wykonywania pracy i korzystania ze wsparcia socjalnego w okresie postępowania przed sądem. Zgłoszone przez nas propozycje wynikają wprost z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego, które udało nam się uzyskać w ostatnim miesiącu (Sygn. akt II OZ 218/15, Sygn, akt II OSK 540/15) w sprawach naszych klientów.

Niestety, ze stron Rządowego Centrum Legislacji dowiedzieliśmy się, że projekt ustawy w innej wersji niż ta, która została nam przekazana, został 22 kwietnia 2015 r. przyjęty przez Komitet ds. Europejskich i skierowany przez MSW do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Pragniemy podkreślić, że nakreślony przez MSW termin skonsultowania projektu przez organizacje pozarządowe mijał właśnie 22 kwietnia 2015 r. Jesteśmy głęboko rozczarowani tym, że – nie czekając na stanowisko strony społecznej i nie dając sobie szansy na rzeczywiste zapoznanie się z nim i ocenę zasadności uwag organizacji pozarządowych – MSW skierowało projekt do dalszych prac rządowych.

Słowa kluczowe: , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce