Kontakt

W celu uzyskania porady prawnej zapraszamy do siedziby SIP przy ul. Siedmiogrodzkiej 5 lok. 51 w Warszawie. Po konsultacji wstępnej, w zależności od charakteru sprawy, kontakt może być kontynuowany także drogą telefoniczną lub e-mailową.

W celu umówienia się na poradę wstępną prosimy o kontakt telefoniczny w godz. 10.00-16.00, tel.: 22 621 51 65 lub e-mailowy na adres: dlapracodawcow@interwencjaprawna.pl

Zapytaj o naszą ofertę

tel. 736 287 630
(w godzinach 10:00 - 16:00)

"Większość cudzoziemców pochodzących z krajów znajdujących się poza granicami UE, aby podjąć legalnie pracę w Polsce, w zależności od tego, na jakiej zasadzie tu przebywa (wiza, karta pobytu, oddelegowanie do pracy zagranicą etc.), musi mieć zezwolenie na pracę. Jest ono wymagane zarówno w przypadku umów o pracę, jak umów cywilnoprawnych (czyli też przy umowach o dzieło i umowach zlecenia). W niektórych przypadkach obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji i Armenii zamiast zezwolenia na pracę muszą mieć inny dokument (tzw. oświadczenie o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca). Generalnie przepisy w zakresie zatrudniania obcokrajowców w Polsce są dość zawiłe."