Association for Legal Intervention

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
ul. Siedmiogrodzka 5/51
01-204 Warszawa

tel/fax (+ 48) 792 568 561
(+48) 22 621 51 65


biuro@interwencjaprawna.pl
in individual matters: porada@interwencjaprawna.pl

KRS 0000240024
NIP 524-255-00-20
REGON 140229381


To make an appointment call us Mon-Fri, between 3 pm and 4 pm:


+48 880 145 372