DOBRE RZĄDZENIE - ankieta

Fundacja 'Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym' Gmina Miasto Sochaczew Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Badania ankietowe zostały już zakończone. Dziękujemy za zainteresowanie.