Dostęp do azylu na polskich granicach w dobie pandemii COVID-19

W zeszłym roku Polska przyjęła najmniejszą liczbę wniosków uchodźczych od ponad 20 lat. Powodem była nie tylko mniejsza mobilność ludzi związana z wybuchem światowej pandemii, ale także przyjęte ustawodawstwo, które wyłączyło uchodźców z możliwości wjazdu do Polski.