Studia niestacjonarne

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty zamieszkania w tym informacja o wysokości stałych opłat eksploatacyjnych, opłat za dostawę do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, i odpadów (np. umowa najmu wraz z ostatnim rachunkiem za gaz, prąd oraz za czynsz administracyjny luz zaświadczenie z domu studenckiego o wysokości opłat) oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na ich pokrycie

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty nauki (czesne za cały rok akademicki) 

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także czek podróżny, zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej, dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego wraz ze wskazaniem okresu oraz wysokości świadczenia.

Dodatkowo należy dołączyć: 

– dowód opłaty za naukę z datą uiszczenia całości lub części.