Absolwent polskiej uczelni poszukujący pracy

Osoba składająca wniosek o zezwolenie na ten rodzaj pobytu w Polsce powinna wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe, wystarczające na utrzymanie siebie i członków swojej rodziny w Polsce.

Od 1 października 2018 r. minimalna kwota wynosi co najmniej 528 zł netto na osobę w rodzinie lub 701 zł netto w wypadku osoby samotnie gospodarującej.

W tym przypadku należy wykazać, że posiada się wystarczające środki, aby pokryć:

koszty utrzymania w Polsce (701 zł x 12 miesięcy = 8412 zł)

koszty podróży powrotnej do swojego kraju pobytu (200 złotych w przypadku państwa sąsiadującego z  Polską, 500 złotych w przypadku Unii Europejskiej, 2500 złotych w przypadku państwa spoza Unii Europejskiej) 

Dokumentem potwierdzającym posiadanie wystarczających środków finansowych jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, może to być także historia rachunku bankowego potwierdzająca regularne wpływy na konto, a w przypadku gdy koszty utrzymania absolwenta pokrywa członek rodziny zamieszkujący w Polsce, można przedstawić oświadczenie o pokrywaniu kosztów utrzymania absolwenta wraz z umową o pracę, zlecenia, o dzieło, dokumentami potwierdzającymi uzyskiwany dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).