Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy

Na tej  stronie pomożemy Ci wypełnić  wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy. 

UWAGA: za pośrednictwem niniejszej strony nie wypełnisz wniosku online, ani nie złożysz go w urzędzie. 

Znajdziesz tutaj wskazówki: 

 • jak odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy,
 • jakie dołączyć dokumenty do wniosku, 
 • jak skutecznie złożyć wniosek w urzędzie. 

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku  wybierz najwygodniejszą dla siebie opcję:

 • wydrukuj formularz wniosku, lub
 • otwórz edytowalną wersję formularza aby wypełnić go na komputerze, lub
 • jeśli Twój urząd wojewódzki przewiduje możliwość wypełnienia wniosku online, wejdź na odpowiednią stronę www i wybierz opcję wypełnienia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy (np. dla urzędu mazowieckiego znajdziesz taką opcję tutaj >>

Ogólne wskazówki:

 • Wniosek musisz wypełnić po polsku,  drukowanymi, łacińskimi literami.
 • WAŻNE! Jeśli nie wpisujesz odpowiedzi na jakieś pytanie, wpisz NIE DOTYCZY lub zrób kreskę lub przekreśl kratki.  W żadnym wypadku nie pozostawiaj pustego pola bez żadnej odpowiedzi.  
 • Zanim przystąpisz do wypełniania formularza przygotuj swój paszport, dokładny adres zamieszkania, dane dotyczące członków twojej rodziny mieszkających w Polsce, dane dotyczące Twoich podróży zagranicznych i pobytów w Polsce.
 • Jeśli głównym celem Twojego pobytu jest praca, do wniosku o zezwolenie na pobyt musisz dołączyć Załącznik nr 1 wypełniony i czytelnie podpisany przez Twojego pracodawcę. 
 • Jeśli głównym celem Twojego pobytu jest praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Blue Card),  do wniosku o zezwolenie na pobyt musisz dołączyć Załącznik nr 1 wypełniony i czytelnie podpisany przez Twojego pracodawcę oraz Załącznik nr 2, który wypełniasz i podpisujesz samodzielnie.
 • Nie zawsze składasz wniosek we własnym imieniu. Jeśli składasz wniosek w imieniu małoletniego dziecka, albo osoby, która przebywa za granicą, pamiętaj aby odpowiadać na pytania tak, jak odpowiedziałaby na nie osoba, w imieniu której wypełniasz wniosek. Nie wpisuj wtedy  własnego wzoru podpisu do ramki w części D.
 • Pamiętaj, że w imieniu każdego dziecka bez względu na wiek  należy złożyć oddzielny wniosek.