Odmówiono Ci wydania zezwolenia na pobyt?

Jesteś we właściwym miejscu, jeśli:

  • złożyłeś(aś) wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub pobyt rezydenta UE w Polsce,

a następnie: 

  • otrzymałaś(łeś) decyzję Wojewody odmawiającą Ci zezwolenia, 

oraz:

  • nie minęło jeszcze 14 dni od momentu gdy tę decyzję otrzymałeś(aś).  

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, złóż od niej odwołanie.  

Nie wiesz jak? Bez obaw – pomożemy Ci je przygotować!

dalej