Czy przy próbie przekroczenia granicy chciałeś(aś) złożyć wniosek o ochronę międzynarodową (azyl)?

Tzn. czy próbowałaś/próbowałeś zakomunikować Straży Granicznej, w trakcie kontroli granicznej, że uciekasz przed prześladowaniem w swoim kraju i dlatego powinnaś/ powinieneś być wpuszczony(a) na terytorium Polski mimo tego, że nie masz ważnych dokumentów takich jak wiza czy karta pobytu.