Przeczytaj uważnie:

  • Odpowiedz na kilka pytań a otrzymasz krótki wniosek o ponowne rozpatrzenie Twojej sprawy, które pobierzesz na swoje urządzenie (telefon, komputer).
  • Pamiętaj jednak, że w swojej sytuacji  masz dwa wyjścia do wyboru: możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy lub skargę do sądu administracyjnego. 
  • Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zobowiązaniu do powrotu jest natychmiast wykonalna. Oznacza to, że zaraz po jej wydaniu możesz zostać wydalony(a) z Polski. Z tego punktu widzenia korzystniejsze może być dla Ciebie złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, ponieważ przy wybraniu tej opcji, będziesz mógł(a) jednocześnie prosić o wstrzymanie wykonanie decyzji, tzn. że przez jakiś czas jeszcze będziesz bezpieczny(a) w Polsce. Takiej możliwości nie oferuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.  
  • Nasz serwis nie przewiduje obecnie możliwości sporządzenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego – skontaktuj się w tym celu z prawnikiem. Jeśli wstrzymanie wykonania decyzji nie jest dla Ciebie istotne, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.