From 24.12.2023 to 1.01.2024 the office will be closed.

For urgent matters, we recommend contacting other organizations:

Polskie Forum Migracyjne: 692-913-993, zapisy@forummigracyjne.org

Fundacja Dobry Start: 22 658 04 87, biuro@fds.org.pl

Fundacja Ocalenie: 22 828 04 50, cpc@cpc.org.pl

Ukraiński Dom: 22 258 40 18, biuro@ukrainskidom.pl

Udostępnij