Подання заяви на тимчасове проживання від імені члена сім’ї, який перебуває за кордоном

Заяву на тимчасове проживання (pobyt czasowy) може подати член сім’ї іноземця, який не проживає в Польщі, але має намір до нього приїхати. Чоловік, неповнолітня дитина іноземця або його дружина може отримати дозвіл на проживання в Польщі, якщо він або вона перебуває в Польщі на підставі одного з таких титулів на проживання:

 • на підставі посвідки на постійне проживання (pobyt stały),
 • на підставі дозволу на проживання довгострокового резидента ЄС,
 • у зв’язку з наданням йому статусу біженця,
 • у зв’язку з наданням йому додаткового захисту,
 • не менше ніж протягом 2 років на підставі наступних дозволів на тимчасове проживання (zezwoleń pobyt czasowy), у тому числі безпосередньо перед подачею заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання для члена сім’ї – на підставі дозволу, наданого йому на термін перебування не менше 1 року,
 • на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою проведення наукових досліджень,
 • на підставі дозволу на тимчасове проживання, наданого з метою проведення наукових досліджень, коли цей іноземець має дозвіл на проживання, про який йдеться у ст. 1 абз. 2 літ. a регламенту Ради № 1030/2002, з приміткою «науковець», виданий іншою державою-членом Європейського Союзу, якщо угода про допуск іноземця з метою виконання дослідницького проекту, укладена з відповідним науковим підрозділом цієї країни передбачає проведення наукових досліджень також на території Республіки Польща,
 • на підставі дозволу на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації,
 • на підставі дозволу на тимчасове проживання для виконання роботи в рамках внутрішнього переведення,
 • на підставі дозволу на тимчасове проживання, виданого з метою довгострокової мобільності,
 • у зв’язку з наданням згоди на проживання з гуманітарних причин.

Якщо іноземець перебуває за межами Польщі, заяву про отримання дозволу на тимчасове проживання з метою возз’єднання з сім’єю подає його чоловік (дружина) або один із батьків, які проживають у Польщі.

Для подання заяви членом сім’ї іноземця потрібна його письмова згода (або згода законного представника). Висловлення такої згоди означає, що іноземець, який проживає в Польщі (один з батьків, чоловік/дружина), стає представником у справі – на його/її адресу буде надіслано офіційне листування і він/вона буде подавати документи у цій справі.

Заява про дозвіл на проживання заповнюється і підписується іноземцем, який перебуває в Польщі, а потім подається разом із заявою члена сім’ї, який уповноважує його діяти від його імені, завіреним паспортом через консула, свідоцтвом про шлюб та іншими необхідними документами.

У разі позитивного рішення, член сім’ї іноземця, який перебуває в Польщі, може на підставі цього рішення отримати візу в країні походження, що дозволяє право приїхати. Після приїзду, щоб отримання карту на проживання потрібно буде відвідати адміністрацію з метою здавання відбитків пальців.