Zaproszenie do w udziału w konferencji: “Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne”

isp-sip

W imieniu Instytutu Spraw Publicznych oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji: Dyskryminacja cudzoziemców w Polsce – konteksty prawne, społeczne i ekonomiczne, która odbędzie się 16 grudnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna (sala Wystawowa, p. V), ul. Zielna 37 w Warszawie.

Konferencja stanowi podsumowanie trzyletniego projektu poświęconego diagnozowaniu mechanizmów, badaniu dyskryminacji cudzoziemców w Polsce oraz ewaluacji polskiego prawa antydyskryminacyjnego. Celem spotkania jest zaprezentowanie wyników kompleksowych badań przeprowadzonych przez ISP oraz SIP w obszarze dyskryminacji migrantów oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji na temat dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne.

Pierwsza część spotkania poświęcona będzie roli prawa antydyskryminacyjnego jako instrumentu zmiany społecznej – omówiony zostanie m.in. przypadek funkcjonowania prawa antydyskryminacyjnego w Polsce oraz rozwiązań stosowanych w tym zakresie. W drugiej części zostaną zaprezentowane wyniki badań ISP dotyczące dyskryminacji cudzoziemców na polskim rynku pracy, zaś w dyskusji nad tym zagadaniem wezmą udział, między innymi, przedstawiciele związków zawodowych oraz sektora prywatnego. Konferencję zamknie panel dyskusyjny poświęcony sytuacji młodych migrantów rozpoczynających życie zawodowe w Polsce, przy czym szczególny nacisk zostanie położony na kwestie studentów cudzoziemskich wchodzących na polski rynek pracy.

W załączeniu przekazujemy program konferencji.

Prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w konferencji u p. Bogumiły Jabłeckiej (tel. 22 556 42 77), e-mail: bogumila.jablecka@isp.org.pl do dnia 13 grudnia br.

 

Licząc na Państwa udział w konferencji, łączymy wyrazy szacunku,

dr Jacek Kucharczyk
Prezes Zarządu Instytutu Spraw Publicznych

dr Witold Klaus
Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

 

Projekt „Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz z budżetu państwa.

Projekt „Migranci w Europie Środkowej” współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu “Europe for Citizens” oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

visegrad_fund_logo_blue150

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat