Zachęcamy organizacje pozarządowe zajmujące się wsparciem prawnym uchodźców, migrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych, do dzielenia się informacjami poprzez wypełnienie poniższego formularza, o sprawach kwalifikujących się jako przestępstwa z nienawiści motywowanych rasą, narodowością, pochodzeniem etnicznym lub wyznaniem. Prosimy by informacje były zanonimizowane czyli by nie podawać danych osobowych, które mogłyby ujawnić tożsamość osób. Będą nam one służyły do bardziej efektywnego i skutecznego projektowania i podejmowania działań mających na celu ograniczenie skali występowania przestępstw z nienawiści.

Zespół Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

  Informacje na temat osoby pokrzywdzonej / klienta(ki):
  Zdarzenie
  Sprawcy


  lub


  Informacje o sprawcy / sprawcach  Zgłoszenie


  np. czy był kłopot z wpuszczeniem osoby zaufania, czy pojawiły się jakieś komentarze itd., czy zapewniono tłumacza jeśli był potrzebny, jeśli tak to z jakiego języka (ojczystego czy innego)


  Postępowanie przygotowawcze

  Postępowanie sądowe  działania policji, sądu etc.

  Pomoc w organizacji


  Formularz powstał w ramach realizacji projektu “Wyjść z cienia. Wsparcie pokrzywdzonych z nienawiści”. Projekt był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG, w ramach współpracy partnerskiej między Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Stowarzyszeniem Nomada oraz Stowarzyszeniem Homo Faber (operatorem finansowym projektu jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).