Wnioski i skargi skazanych, a reakcja administracji więziennej

edge_conference_at_google_new_york_zeldmanTo trzecie cykliczne seminarium naukowe organizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.

Odbędzie się w dniu 7 listopada 2015 r. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Al. Jana Christiana Szucha 12a w Warszawie w godz. 10:30-14:30

Dotychczas nasze seminaria odbyły się w dniach 28.11.2014 r. i 06.03.2015 r. Wspólnie z zaproszonymi praktyki i ekspertami omawialiśmy prawo do dobrej administracji więźniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na tych długoterminowych. Dyskutowaliśmy o granicach uznaniowości decyzji zapadających wobec nich – rozstrzygnięć zapadających na podstawie art. 6 § 2 k.k.w., granic uznania administracyjnego oraz kontroli sądowej i administracyjnej nad działalnością administracji więziennej. Działalność ta przekłada się przecież bowiem na więziennej życie skazanych na 25 lat pozbawienia wolności lub dłużej.

Podczas kolejnego seminarium będziemy dyskutować o standardzie sądowej kontroli prawa do skargi, wnoszonej na podstawie art. 7 kkw w postępowaniu wykonawczym oraz o potrzebie wzmocnienia kontroli administracji więziennej w związku z tym przepisem. Postępowanie wykonawcze – w obecnym kształcie prawnym i w praktyce – wyraźnie różnicuje ten standard w porównaniu ze standardem kontroli sądu  cywilnego lub administracyjnego. W trakcie dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy takie zróżnicowanie standardu jest uzasadnione i racjonalne. A jeśli tak, to jakie przemawiają za tym racje.

Ważną kwestią jest także to, czy istniejące na tle kkw, ograniczone gwarancje proceduralne nie wpływają na osłabienie skuteczności skargi składanej na podstawie art. 7 kkw. Statystyczna analiza rozstrzygnięć wydawanych przez sąd penitencjarny na skutek rozpoznania skargi wywołuje wątpliwości co do skuteczności, a także ekonomii i racjonalności systemu skargowego. Czy można powiedzieć, że system skargowy, a także kontrola sądowa działań władczych zaskarżanych przez więźniów, nie działa? A jeśli tak, to co trzeba poprawić (albo przynajmniej podjąć taką próbę), aby wzmocnić gwarancje skutecznego środka ochrony wolności i praw podstawowych i przywrócić racjonalność tej części administracji więziennej. Dobrej administracji więziennej.

W ocenie skuteczności i racjonalności prawa do skargi pomoże nam także dyskusja na temat kosztów związanych z „obsługą” tego prawa i ewentualnym wzmocnieniem gwarancji i radzenia sobie przez administrację więzienną ze skarżącymi, którzy nadużywają tego prawa.

Na seminarium zaprasza prof. Andrzej Rzepliński wraz z pracownikami KKiPK.

program seminarium

zdjęcie: Jeffrey / Foter.com / CC BY-NC-ND

Słowa kluczowe: , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat

Współpracujemy z:
SOS Wioski Dziecięce