Warsztat “Jak radzić sobie z nastolatkiem?”

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zaprasza na warsztat umożliwiający poszerzenie wiedzy i ćwiczenie  umiejętności w zakresie wychowywania nastolatków.

Warsztat obejmie dziesięć 3-godzinnych sesji, które odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej przy ul. Siedmiogrodzkiej 5/51 w  Warszawie.

CEL WARSZTATU: dostarczenie Uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących metod wychowawczych.

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Uczucia i granice
 • Komunikacja rodzicielska
 • Budowanie więzi
 • Przekazywanie wartości
 • Chwalenie, zachęcanie, karanie
 • Współpraca, odpowiedzialność, samodzielność
 • Wyzwania współczesnego świata: Internet, seks i używki

METODY:

 • Wykłady
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia w parach
 • Ćwiczenia w grupie
 • Odgrywanie ról

WIELKOŚĆ GRUP: Szkolenia  prowadzone są przez 2 trenerów, w  grupach 10-12 osobowych.

TERMIN: październik – grudzień 2013

CZAS PRACY: Czwartek 18.00-21.00, pierwsze spotkanie 17 października br.

ZGŁOSZENIA: szkolenia@interwencjaprawna.pl do 7 października 2013. 

KOSZT szkolenia:  500,00 PLN od osoby.

WPŁATY należy wnieść na numer konta: 04 1020 1013 0000 0502 0136 8737

Termin wpłat za udział w szkoleniu:  10 października 2013.

 

UWAGA: warsztat zostanie uruchomiony po dokonaniu płatności przez wszystkich uczestników. W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem warsztatu, dokonane zostanie potrącenie w wysokości 10% wartości całego warsztatu.

Słowa kluczowe: , , , ,

15Od 2007 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego.
Przekaż 1% swojego podatku!
Nasz numer KRS to 0000240024

Nr konta:
63 2030 0045 1110 0000 0307 2610

Wesprzyj nasze działania
dowolną kwotą
przekazaną online »

Możesz nas wesprzeć robiąc zakupy:
logo-fanimani

Jesteśmy organizacją przyjazną wolontariuszom:
logo-dobrywolontariat