VilnusSignKontynuujemy swoją działalność legislacyjną. Tym razem wysłaliśmy do MSW nasze uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw. Przy okazji tej nowelizacji chcemy zainteresować rząd problemem: polepszenia opieki nad małoletnimi cudzoziemcami bez opieki, zapewnienia dostępu do bezpłatnej ochrony zdrowia wszystkim dzieciom, które przebywają w Polsce, a także umożliwienia dostępu do bezpłatnej edukacji dorosłym uchodźcom, mającym deficyty w wykształceniu.

zdjęcie: www.morguefile.com

Udostępnij