W odpowiedzi na zaproszenie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Stowarzyszenie przygotowało swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 stycznia 2017 roku. Ogólnie nasza ocena projektowanych zmian jest niezwykle krytyczna. Szczegóły w naszym stanowisku.

Udostępnij