day-47-reverse-the-history_lZgodnie z zapowiedziami aktywnie konsultujemy plan wdrażania dla dokumentu „Polityka migracyjna Polski – stan obecny i planowane działania”. Pierwsza analiza dokumentu przez prawników Stowarzyszenia owocuje wieloma uwagami. Najważniejsza spośród nich to fakt, że „Plan wdrażania” jest w dużym stopniu dokumentem opisowym. Zawiera mnóstwo zbędnych informacji o działaniach, które prowadzono w przeszłości. Brak mu natomiast patrzenia w przyszłość i opisywania działań instytucji publicznych, które powinny dopiero być podjęte. Zaniepokojenie wzbudza także brak jakichkolwiek odniesień finansowych. Nie sposób wdrażać polityki bez zapewnienia na ten cel środków. Zachęcamy do lektury wszystkich uwag SIP.

Udostępnij